Register partnerov verejného sektora

Aktuálne údaje

Partner verejného sektora

MURAT, s.r.o.

31431852

Spoločnosť s ručením obmedzeným

Bratislavská 87, 90201 Pezinok, Slovenská republika

11.05.2017

Nie je

12079

Oprávnená osoba

JAKUBEK & PARTNERS, s. r. o.

50099175

Panenská 5, 811 03 Bratislava - mestská časť Staré Mesto, Slovenská republika

Koneční užívatelia výhod

Verejní funkcionári v riadiacej štruktúre

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Oznámenie o overení konečných užívateľoch výhod

20.01.2020

20.01.2020

k 31. decembru kalendárneho roku

Udelené pokuty

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Kvalifikovaný podnet

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

19.01.2021

19.01.2021