Register partnerov verejného sektora

Aktuálne údaje

Partner verejného sektora

WH DANUBIUS, s.r.o.

31439497

Spoločnosť s ručením obmedzeným

Gymnaziálna 163, 038 43 Kláštor pod Znievom, Slovenská republika

11.05.2017

Nie je

12076

Oprávnená osoba

JUDr. Ján Havlát

30816513

Rudnayovo nám. 1, 811 01 Bratislava - mestská časť Staré Mesto, Slovenská republika

Koneční užívatelia výhod

Verejní funkcionári v riadiacej štruktúre

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Oznámenie o overení konečných užívateľoch výhod

01.10.2020

01.10.2020

v súvislosti s uzatvorením zmluvy alebo jej zmenou

Udelené pokuty

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Kvalifikovaný podnet

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

19.01.2021

19.01.2021