Register partnerov verejného sektora

Aktuálne údaje

Partner verejného sektora

NEOMAD s.r.o.

36204005

Spoločnosť s ručením obmedzeným

Bencúrova 10, 04001 Košice - mestská časť Staré Mesto, Slovenská republika

10.05.2017

Nie je

11997

Oprávnená osoba

JUDr. Vladimír Kucharčík

11967650

Štefánikova 40, 04001 Košice - mestská časť Staré Mesto, Slovenská republika

Koneční užívatelia výhod

Verejní funkcionári v riadiacej štruktúre

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Oznámenie o overení konečných užívateľoch výhod

18.01.2021

18.01.2021

k 31. decembru kalendárneho roku

Udelené pokuty

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Kvalifikovaný podnet

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

20.10.2021

20.10.2021