Register partnerov verejného sektora

Aktuálne údaje

Partner verejného sektora

Perútka s.r.o.

35681381

Spoločnosť s ručením obmedzeným

Bílikova 11, 84101 Bratislava - mestská časť Dúbravka, Slovenská republika

01.02.2017

Nie je

1192

Oprávnená osoba

JUDr. Dagmar Hudecová

42260370

Dunajská 8, 81108 Bratislava - mestská časť Staré Mesto, Slovenská republika

Koneční užívatelia výhod

Verejní funkcionári v riadiacej štruktúre

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Oznámenie o overení konečných užívateľoch výhod

13.01.2021

13.01.2021

k 31. decembru kalendárneho roku

Udelené pokuty

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Kvalifikovaný podnet

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

20.10.2021

20.10.2021