Register partnerov verejného sektora

Aktuálne údaje

Partner verejného sektora

Slovenská plavba a prístavy a.s.

35705671

Akciová spoločnosť

Horárska 12, 815 24 Bratislava - mestská časť Ružinov, Slovenská republika

03.05.2017

Nie je

11883

Oprávnená osoba

Hamala Kluch Víglaský s.r.o.

36611301

Poštová 3, 81106 Bratislava - mestská časť Staré Mesto, Slovenská republika

Koneční užívatelia výhod

Verejní funkcionári v riadiacej štruktúre

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Oznámenie o overení konečných užívateľoch výhod

04.08.2020

30.06.2020

iný dôvod

Udelené pokuty

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Kvalifikovaný podnet

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

22.10.2020

23.10.2020