Register partnerov verejného sektora

Aktuálne údaje

Partner verejného sektora

Railtrans International, a.s.

46384740

Akciová spoločnosť

Kukučínova 22, 831 03 Bratislava - mestská časť Nové Mesto, Slovenská republika

28.04.2017

Nie je

11843

Oprávnená osoba

JUDr. Mária Kollárová

31814328

Rajská 7, 81108 Bratislava - mestská časť Staré Mesto, Slovenská republika

Koneční užívatelia výhod

Verejní funkcionári v riadiacej štruktúre

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Oznámenie o overení konečných užívateľoch výhod

28.07.2021

27.07.2021

iný dôvod

Udelené pokuty

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Kvalifikovaný podnet

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

20.10.2021

20.10.2021