Register partnerov verejného sektora

Aktuálne údaje

Partner verejného sektora

Železniční dodavatelská s.r.o.

27181081

Spoločnosť s ručením obmedzeným

Stará Spojovací 9/2263, 19000 Praha 9 - Vysočany, Česká republika

22.04.2017

Nie je

11711

Oprávnená osoba

AGM partners s. r. o.

47258586

Hlavné námestie 3, 81101 Bratislava - mestská časť Staré Mesto, Slovenská republika

Koneční užívatelia výhod

Verejní funkcionári v riadiacej štruktúre

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Oznámenie o overení konečných užívateľoch výhod

03.02.2021

02.02.2021

k 31. decembru kalendárneho roku

Udelené pokuty

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Kvalifikovaný podnet

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

19.06.2021

20.06.2021