Register partnerov verejného sektora

Aktuálne údaje

Partner verejného sektora

GEMERNÁKUP, a.s.

31568297

Akciová spoločnosť

Košická cesta, 97901 Rimavská Sobota, Slovenská republika

20.04.2017

Nie je

11639

Oprávnená osoba

Mgr Peter Forgáč

42447739

Zámocká 14, 81101 Bratislava - mestská časť Staré Mesto, Slovenská republika

Koneční užívatelia výhod

Verejní funkcionári v riadiacej štruktúre

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Oznámenie o overení konečných užívateľoch výhod

10.01.2020

09.01.2020

k 31. decembru kalendárneho roku

Udelené pokuty

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Kvalifikovaný podnet

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

22.10.2020

23.10.2020