Register partnerov verejného sektora

Aktuálne údaje

Partner verejného sektora

Europapier Slovensko s.r.o.

31344381

Spoločnosť s ručením obmedzeným

Panónska cesta 40, 85245 Bratislava - mestská časť Petržalka, Slovenská republika

14.04.2017

Nie je

11602

Oprávnená osoba

BBH advokátska kancelária, s.r.o.

36713066

Suché Mýto 1, 81103 Bratislava - mestská časť Staré Mesto, Slovenská republika

Koneční užívatelia výhod

Verejní funkcionári v riadiacej štruktúre

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Oznámenie o overení konečných užívateľoch výhod

29.01.2020

28.01.2020

k 31. decembru kalendárneho roku

Udelené pokuty

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Kvalifikovaný podnet

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

24.07.2021

25.07.2021