Register partnerov verejného sektora

Aktuálne údaje

Partner verejného sektora

PHARMOS, a.s.

35974559

Akciová spoločnosť

Levická 11, 94901 Nitra, Slovenská republika

12.04.2017

Nie je

11577

Oprávnená osoba

JUDr. Zoltán Varga

42207771

Štefánikova 49, 949 01 Nitra, Slovenská republika

Koneční užívatelia výhod

Verejní funkcionári v riadiacej štruktúre

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Oznámenie o overení konečných užívateľoch výhod

09.02.2022

09.02.2022

k 31. decembru kalendárneho roku

Udelené pokuty

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Kvalifikovaný podnet

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

03.07.2022

04.07.2022