Register partnerov verejného sektora

Aktuálne údaje

Partner verejného sektora

KEĽO A SYNOVIA, s.r.o.

36058904

Spoločnosť s ručením obmedzeným

Hlavná 137, 98051 Veľké Teriakovce, Slovenská republika

11.04.2017

Nie je

11564

Oprávnená osoba

Hronček & Partners, s. r. o.

47248327

Kálov 1, 01001 Žilina, Slovenská republika

Koneční užívatelia výhod

Verejní funkcionári v riadiacej štruktúre

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Oznámenie o overení konečných užívateľoch výhod

19.01.2019

18.01.2019

k 31. decembru kalendárneho roku

Udelené pokuty

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

23.10.2019

23.10.2019