Register partnerov verejného sektora

Aktuálne údaje

Partner verejného sektora

KEĽO A SYNOVIA, s.r.o.

36058904

Spoločnosť s ručením obmedzeným

Hlavná 137, 98051 Veľké Teriakovce, Slovenská republika

11.04.2017

Nie je

11564

Oprávnená osoba

Hronček & Partners, s. r. o.

47248327

Kálov 1, 01001 Žilina, Slovenská republika

Koneční užívatelia výhod

Verejní funkcionári v riadiacej štruktúre

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Oznámenie o overení konečných užívateľoch výhod

27.07.2021

27.07.2021

iný dôvod

Udelené pokuty

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Kvalifikovaný podnet

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

20.10.2021

20.10.2021