Register partnerov verejného sektora

Aktuálne údaje

Partner verejného sektora

Východoslovenská energetika Holding a.s.

36211222

Akciová spoločnosť

Mlynská 31, 042 91 Košice - mestská časť Staré Mesto, Slovenská republika

08.04.2017

Nie je

11553

Oprávnená osoba

Kinstellar, s. r. o.

35873833

Hviezdoslavovo nám. 13, 811 02 Bratislava - mestská časť Staré Mesto, Slovenská republika

Koneční užívatelia výhod

Verejní funkcionári v riadiacej štruktúre

Meno a priezvisko
Ing. Štefan Lasky
JUDr. Rastislav Hanulák
JUDr. Ján Luterán
Ing. Michal Gallik
Ing. Peter Kolár
Mgr. Katarína Varhoľáková
Ing. Jozef Klink EMBA

Oznámenie o overení konečných užívateľoch výhod

30.06.2021

30.06.2021

iný dôvod

Udelené pokuty

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Kvalifikovaný podnet

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

20.10.2021

20.10.2021