Register partnerov verejného sektora

Aktuálne údaje

Partner verejného sektora

ČOVSPOL, a.s.

35811188

Akciová spoločnosť

Magnetová 12, 831 04 Bratislava - mestská časť Nové Mesto, Slovenská republika

07.04.2017

Nie je

11546

Oprávnená osoba

Advokátska kancelária SEMANČÍN & PARTNERS s. r. o.

50567942

Bottova 2A, 811 09 Bratislava - mestská časť Staré Mesto, Slovenská republika

Koneční užívatelia výhod

Verejní funkcionári v riadiacej štruktúre

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Oznámenie o overení konečných užívateľoch výhod

23.09.2021

31.08.2021

iný dôvod

Udelené pokuty

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Kvalifikovaný podnet

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

20.10.2021

20.10.2021