Register partnerov verejného sektora

Aktuálne údaje

Partner verejného sektora

Ponton City a. s.

44802625

Akciová spoločnosť

Horárska 12, 821 09 Bratislava - mestská časť Ružinov, Slovenská republika

05.04.2017

Nie je

11527

Oprávnená osoba

ŠIMČÁK, advokátska kancelária s.r.o.

52082709

Floriánska 0/19, 040 01 Košice - mestská časť Staré Mesto, Slovenská republika

Koneční užívatelia výhod

Verejní funkcionári v riadiacej štruktúre

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Oznámenie o overení konečných užívateľoch výhod

20.07.2021

30.06.2021

iný dôvod

Udelené pokuty

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Kvalifikovaný podnet

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

20.10.2021

20.10.2021