Register partnerov verejného sektora

Aktuálne údaje

Partner verejného sektora

ACP AuComp, s.r.o.

35829583

Spoločnosť s ručením obmedzeným

Kyjevská 4, 83102 Bratislava - mestská časť Nové Mesto, Slovenská republika

25.03.2017

Nie je

11388

Oprávnená osoba

JUDr. Dagmar Hudecová

42260370

Dunajská 8, 81108 Bratislava - mestská časť Staré Mesto, Slovenská republika

Koneční užívatelia výhod

Verejní funkcionári v riadiacej štruktúre

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Oznámenie o overení konečných užívateľoch výhod

15.01.2020

15.01.2020

k 31. decembru kalendárneho roku

Udelené pokuty

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Kvalifikovaný podnet

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

02.06.2020

02.06.2020