Register partnerov verejného sektora

Aktuálne údaje

Partner verejného sektora

LEDIC Slovakia export, s. r. o.

44864761

Spoločnosť s ručením obmedzeným

Pod Brezinou 3744/88, 91101 Trenčín, Slovenská republika

01.02.2017

Nie je

1135

Oprávnená osoba

PACTIO, s. r. o.

36862452

Lúčna 0/491, 91321 Trenčianska Turná, Slovenská republika

Koneční užívatelia výhod

Verejní funkcionári v riadiacej štruktúre

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Oznámenie o overení konečných užívateľoch výhod

01.03.2020

31.12.2019

k 31. decembru kalendárneho roku

Udelené pokuty

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Kvalifikovaný podnet

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

03.04.2020

04.04.2020