Register partnerov verejného sektora

Aktuálne údaje

Partner verejného sektora

ERBA, s.r.o.

34141022

Spoločnosť s ručením obmedzeným

Mederčská 81, 94501 Komárno, Slovenská republika

21.03.2017

Nie je

11341

Oprávnená osoba

Mgr. Peter Forgáč

42447739

Zámocká 14, 81101 Bratislava - mestská časť Staré Mesto, Slovenská republika

Koneční užívatelia výhod

Verejní funkcionári v riadiacej štruktúre

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Oznámenie o overení konečných užívateľoch výhod

10.01.2020

09.01.2020

k 31. decembru kalendárneho roku

Udelené pokuty

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Kvalifikovaný podnet

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

22.10.2020

23.10.2020