Register partnerov verejného sektora

Aktuálne údaje

Partner verejného sektora

BAUMAT SK, s.r.o.

36419915

Spoločnosť s ručením obmedzeným

Bystrická cesta 25, 03401 Ružomberok, Slovenská republika

14.03.2017

Nie je

11277

Oprávnená osoba

Hronček & Partners, s. r. o.

47248327

Kálov 1, 01001 Žilina, Slovenská republika

Koneční užívatelia výhod

Verejní funkcionári v riadiacej štruktúre

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Oznámenie o overení konečných užívateľoch výhod

22.01.2021

22.01.2021

k 31. decembru kalendárneho roku

Udelené pokuty

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Kvalifikovaný podnet

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

05.03.2021

05.03.2021