Register partnerov verejného sektora

Aktuálne údaje

Partner verejného sektora

MR Žilina, s. r. o.

46402195

Spoločnosť s ručením obmedzeným

Novozámocká cesta 3862/2, 94501 Komárno, Slovenská republika

09.03.2017

Nie je

11240

Oprávnená osoba

Advokátska kancelária GMH, s.r.o.

47252961

Malý trh 2/A, 81108 Bratislava - mestská časť Staré Mesto, Slovenská republika

Koneční užívatelia výhod

Verejní funkcionári v riadiacej štruktúre

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Oznámenie o overení konečných užívateľoch výhod

26.02.2021

25.02.2021

k 31. decembru kalendárneho roku

Udelené pokuty

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Kvalifikovaný podnet

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

18.10.2021

19.10.2021