Register partnerov verejného sektora

Aktuálne údaje

Partner verejného sektora

DOCKitIN a.s.

48245348

Akciová spoločnosť

Jégého 2, 82108 Bratislava - mestská časť Ružinov, Slovenská republika

09.03.2017

05.04.2022

dobrovoľný výmaz

11236

Oprávnená osoba

Koneční užívatelia výhod

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Verejní funkcionári v riadiacej štruktúre

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Oznámenie o overení konečných užívateľoch výhod

13.01.2021

13.01.2021

k 31. decembru kalendárneho roku

Udelené pokuty

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Kvalifikovaný podnet

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

24.02.2024

25.02.2024