Register partnerov verejného sektora

Aktuálne údaje

Partner verejného sektora

Wood & Company, a.s.

35827092

Akciová spoločnosť

Gorkého 4, 81101 Bratislava - mestská časť Staré Mesto, Slovenská republika

09.03.2017

Nie je

11234

Oprávnená osoba

Mičinský & Partners s.r.o.

51296969

Bosákova 3982/3, 85104 Bratislava - mestská časť Petržalka, Slovenská republika

Koneční užívatelia výhod

Verejní funkcionári v riadiacej štruktúre

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Oznámenie o overení konečných užívateľoch výhod

25.02.2020

14.02.2020

k 31. decembru kalendárneho roku

Udelené pokuty

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Kvalifikovaný podnet

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

25.01.2021

25.01.2021