Register partnerov verejného sektora

Aktuálne údaje

Partner verejného sektora

SAM - SHIPBUILDING AND MACHINERY a.s.

36246093

Akciová spoločnosť

Vlčie hrdlo 5985, 82003 Bratislava - mestská časť Ružinov, Slovenská republika

01.02.2017

Nie je

11178

Oprávnená osoba

Advokátska kancelária JUDr. Bielovič, s. r. o.

52134750

Dlhé hony 5712/12, 05801 Poprad, Slovenská republika

Koneční užívatelia výhod

Verejní funkcionári v riadiacej štruktúre

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Oznámenie o overení konečných užívateľoch výhod

08.09.2023

30.06.2023

iný dôvod

Udelené pokuty

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Kvalifikovaný podnet

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

24.02.2024

25.02.2024