Register partnerov verejného sektora

Aktuálne údaje

Partner verejného sektora

SAM - SHIPBUILDING AND MACHINERY a.s.

36246093

Akciová spoločnosť

Vlčie hrdlo 5985, 82003 Bratislava - mestská časť Ružinov, Slovenská republika

01.02.2017

Nie je

11178

Oprávnená osoba

MH Legal, s.r.o.

46409483

Červenej armády 1, 03601 Martin, Slovenská republika

Koneční užívatelia výhod

Verejní funkcionári v riadiacej štruktúre

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Oznámenie o overení konečných užívateľoch výhod

28.01.2019

24.01.2019

k 31. decembru kalendárneho roku

Udelené pokuty

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Kvalifikovaný podnet

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

24.01.2020

25.01.2020