Register partnerov verejného sektora

Aktuálne údaje

Partner verejného sektora

SAM INDUSTRIES a. s.

36246093

Akciová spoločnosť

Vlčie hrdlo 5985, 82003 Bratislava - mestská časť Ružinov, Slovenská republika

01.02.2017

Nie je

11178

Oprávnená osoba

Advokátska kancelária JUDr. Bielovič, s. r. o.

52134750

Okružná 782/36, 058 01 Poprad, Slovenská republika

Koneční užívatelia výhod

Verejní funkcionári v riadiacej štruktúre

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Oznámenie o overení konečných užívateľoch výhod

27.02.2024

27.02.2024

k 31. decembru kalendárneho roku

Udelené pokuty

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Kvalifikovaný podnet

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

19.07.2024

20.07.2024