Register partnerov verejného sektora

Aktuálne údaje

Partner verejného sektora

DT - Slovenská výhybkáreň, s. r. o.

36323969

Spoločnosť s ručením obmedzeným

Trenčianska 17/0, 91501 Nové Mesto nad Váhom, Slovenská republika

20.02.2017

Nie je

11062

Oprávnená osoba

Advokátska kancelária JUDr. Danica Birošová, s.r.o.

36837857

Piaristická 46/276, 91140 Trenčín, Slovenská republika

Koneční užívatelia výhod

Verejní funkcionári v riadiacej štruktúre

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Oznámenie o overení konečných užívateľoch výhod

07.01.2021

31.12.2020

k 31. decembru kalendárneho roku

Udelené pokuty

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Kvalifikovaný podnet

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

11.05.2021

11.05.2021