Register partnerov verejného sektora

Aktuálne údaje

Partner verejného sektora

BERK, spol. s r.o. Košice

17084342

Spoločnosť s ručením obmedzeným

Južná trieda 66, 04001 Košice, Slovenská republika

01.02.2017

Nie je

1089

Oprávnená osoba

Advokátska kancelária JUDr. Marián Macko s.r.o.

47236949

Čsl. armády 1180/6, 04001 Košice - mestská časť Staré Mesto, Slovenská republika

Koneční užívatelia výhod

Verejní funkcionári v riadiacej štruktúre

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Oznámenie o overení konečných užívateľoch výhod

20.02.2020

20.02.2020

k 31. decembru kalendárneho roku

Udelené pokuty

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Kvalifikovaný podnet

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

25.01.2021

25.01.2021