Register partnerov verejného sektora

Aktuálne údaje

Partner verejného sektora

Trenčianske kúpele, s. r. o.

44436793

Spoločnosť s ručením obmedzeným

Nejedlého 51, 84102 Bratislava, Slovenská republika

01.02.2017

Nie je

10626

Oprávnená osoba

Mgr. Monika Martonová

35101130

Vajnorská 8/A, 83104 Bratislava - mestská časť Nové Mesto, Slovenská republika

Koneční užívatelia výhod

Verejní funkcionári v riadiacej štruktúre

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Oznámenie o overení konečných užívateľoch výhod

22.02.2021

21.02.2021

k 31. decembru kalendárneho roku

Udelené pokuty

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Kvalifikovaný podnet

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

24.07.2021

25.07.2021