Register partnerov verejného sektora

Aktuálne údaje

Partner verejného sektora

Trenčianske kúpele, s. r. o.

44436793

Spoločnosť s ručením obmedzeným

Nejedlého 51, 84102 Bratislava, Slovenská republika

01.02.2017

14.09.2021

dobrovoľný výmaz

10626

Oprávnená osoba

Koneční užívatelia výhod

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Verejní funkcionári v riadiacej štruktúre

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Oznámenie o overení konečných užívateľoch výhod

22.02.2021

21.02.2021

k 31. decembru kalendárneho roku

Udelené pokuty

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Kvalifikovaný podnet

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

19.04.2024

20.04.2024