Register partnerov verejného sektora

Aktuálne údaje

Partner verejného sektora

Motor-Car Bratislava, spol.s r.o.

35828161

Spoločnosť s ručením obmedzeným

Tuhovská 5, 83107 Bratislava - mestská časť Vajnory, Slovenská republika

01.02.2017

Nie je

10599

Oprávnená osoba

Lansky, Ganzger & Partner Rechtsanwälte, spol. s r.o.

36851710

Dvořákovo nábrežie 8A, 81102 Bratislava - mestská časť Staré Mesto, Slovenská republika

Koneční užívatelia výhod

Verejní funkcionári v riadiacej štruktúre

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Oznámenie o overení konečných užívateľoch výhod

03.03.2021

28.02.2021

k 31. decembru kalendárneho roku

Udelené pokuty

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Kvalifikovaný podnet

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

20.10.2021

20.10.2021