Register partnerov verejného sektora

Aktuálne údaje

Partner verejného sektora

PRIMUS spol. s r.o.

31632548

Spoločnosť s ručením obmedzeným

Žilinská cesta 102/531, 013 11 Lietavská Lúčka, Slovenská republika

01.02.2017

Nie je

10593

Oprávnená osoba

Advokátska kancelária JUDr. Daniel Hudák s.r.o.

50836901

Hodžova 208/8, 01001 Žilina, Slovenská republika

Koneční užívatelia výhod

Verejní funkcionári v riadiacej štruktúre

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Oznámenie o overení konečných užívateľoch výhod

22.01.2021

22.01.2021

k 31. decembru kalendárneho roku

Udelené pokuty

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Kvalifikovaný podnet

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

20.10.2021

20.10.2021