Register partnerov verejného sektora

Aktuálne údaje

Partner verejného sektora

SATUR TRAVEL a.s.

35787201

Akciová spoločnosť

Miletičova 1, 82472 Bratislava, Slovenská republika

01.02.2017

Nie je

10583

Oprávnená osoba

Advokátska kancelária Melničák a Semančíková, s. r. o.

36860891

Miletičova 1, 82108 Bratislava - mestská časť Ružinov, Slovenská republika

Koneční užívatelia výhod

Verejní funkcionári v riadiacej štruktúre

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Oznámenie o overení konečných užívateľoch výhod

12.07.2021

12.07.2021

iný dôvod

Udelené pokuty

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Kvalifikovaný podnet

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

20.10.2021

20.10.2021