Register partnerov verejného sektora

Aktuálne údaje

Partner verejného sektora

STRABAG Pozemné a inžinierske staviteľstvo s. r. o.

31355161

Spoločnosť s ručením obmedzeným

Mlynské nivy 61/A, 82015 Bratislava, Slovenská republika

01.02.2017

Nie je

10578

Oprávnená osoba

RUŽIČKA AND PARTNERS s. r. o.

36863360

Vysoká 2/B, 81106 Bratislava - mestská časť Staré Mesto, Slovenská republika

Koneční užívatelia výhod

Verejní funkcionári v riadiacej štruktúre

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Oznámenie o overení konečných užívateľoch výhod

31.12.2021

31.12.2021

k 31. decembru kalendárneho roku

Udelené pokuty

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Kvalifikovaný podnet

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

20.05.2022

23.05.2022