Register partnerov verejného sektora

Aktuálne údaje

Partner verejného sektora

Výroba a obchod ŠVAGERKO, s.r.o.

36486256

Spoločnosť s ručením obmedzeným

Obrancov mieru 453, 05934 Spišská Teplica, Slovenská republika

01.02.2017

Nie je

10575

Oprávnená osoba

Hudzík & Partners s.r.o.

47251654

Mnoheľova 830/15, 05801 Poprad, Slovenská republika

Koneční užívatelia výhod

Verejní funkcionári v riadiacej štruktúre

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Oznámenie o overení konečných užívateľoch výhod

14.02.2020

14.02.2020

k 31. decembru kalendárneho roku

Udelené pokuty

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Kvalifikovaný podnet

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

05.08.2020

05.08.2020