Register partnerov verejného sektora

Aktuálne údaje

Partner verejného sektora

eustream, a.s.

35910712

Akciová spoločnosť

Votrubova 11/A, 82109 Bratislava, Slovenská republika

01.02.2017

Nie je

10570

Oprávnená osoba

SOUKENÍK - ŠTRPKA, s. r. o.

36862711

Šoltésovej 7325/14, 81108 Bratislava - mestská časť Staré Mesto, Slovenská republika

Koneční užívatelia výhod

Verejní funkcionári v riadiacej štruktúre

Meno a priezvisko
Ing. Rastislav Jamrich
Ing. Ondrej Studenec

Oznámenie o overení konečných užívateľoch výhod

19.02.2021

19.02.2021

k 31. decembru kalendárneho roku

Udelené pokuty

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Kvalifikovaný podnet

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

20.10.2021

20.10.2021