Register partnerov verejného sektora

Aktuálne údaje

Partner verejného sektora

AGROSERVIS spol. s r.o.

31441751

Spoločnosť s ručením obmedzeným

Hadovská cesta 6, 945 01 Komárno, Slovenská republika

01.02.2017

Nie je

10504

Oprávnená osoba

JUDr. Eva Horniaková

45029008

Kozačeka 6, 96001 Zvolen, Slovenská republika

Koneční užívatelia výhod

Verejní funkcionári v riadiacej štruktúre

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Oznámenie o overení konečných užívateľoch výhod

22.06.2020

22.06.2020

v súvislosti s uzatvorením zmluvy alebo jej zmenou

Udelené pokuty

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Kvalifikovaný podnet

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

15.07.2020

15.07.2020