Register partnerov verejného sektora

Aktuálne údaje

Partner verejného sektora

Elektrizace železnic Praha a.s.

47115921

Akciová spoločnosť

nám. Hrdinů 1693/4a, 140 00 Praha 4 - Nusle, Česká republika

01.02.2017

Nie je

10493

Oprávnená osoba

SOUKENÍK - ŠTRPKA, s. r. o.

36862711

Šoltésovej 7325/14, 81108 Bratislava - mestská časť Staré Mesto, Slovenská republika

Koneční užívatelia výhod

Verejní funkcionári v riadiacej štruktúre

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Oznámenie o overení konečných užívateľoch výhod

15.07.2021

15.07.2021

iný dôvod

Udelené pokuty

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Kvalifikovaný podnet

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

18.10.2021

19.10.2021