Register partnerov verejného sektora

Aktuálne údaje

Partner verejného sektora

ELASTIK - M, s.r.o.

36001741

Spoločnosť s ručením obmedzeným

Kollárova 5781, 03601 Martin, Slovenská republika

01.02.2017

Nie je

10486

Oprávnená osoba

AK JUDr. Silvia Tatarková, s.r.o.

36868108

Škultétyho 472/10, 03601 Martin, Slovenská republika

Koneční užívatelia výhod

Verejní funkcionári v riadiacej štruktúre

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Oznámenie o overení konečných užívateľoch výhod

11.01.2022

11.01.2022

k 31. decembru kalendárneho roku

Udelené pokuty

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Kvalifikovaný podnet

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

27.01.2022

27.01.2022