Register partnerov verejného sektora

Aktuálne údaje

Partner verejného sektora

EKOFORM spol. s r.o.

31437842

Spoločnosť s ručením obmedzeným

Koháryho 46, 934 01 Levice, Slovenská republika

01.02.2017

Nie je

10473

Oprávnená osoba

P M LEGAL s. r. o.

50805045

Dolná 6, 974 01 Banská Bystrica, Slovenská republika

Koneční užívatelia výhod

Verejní funkcionári v riadiacej štruktúre

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Oznámenie o overení konečných užívateľoch výhod

11.01.2021

11.01.2021

k 31. decembru kalendárneho roku

Udelené pokuty

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Kvalifikovaný podnet

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

24.07.2021

25.07.2021