Register partnerov verejného sektora

Aktuálne údaje

Partner verejného sektora

Interiéry Riljak, s.r.o.

43885306

Spoločnosť s ručením obmedzeným

33, 02741 Oravský Podzámok, Slovenská republika

01.02.2017

Nie je

10462

Oprávnená osoba

Ing. Iveta Chodelková

34494731

289, 01004 Hôrky, Slovenská republika

Koneční užívatelia výhod

Verejní funkcionári v riadiacej štruktúre

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Oznámenie o overení konečných užívateľoch výhod

02.01.2020

02.01.2020

k 31. decembru kalendárneho roku

Udelené pokuty

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Kvalifikovaný podnet

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

22.10.2020

23.10.2020