Register partnerov verejného sektora

Aktuálne údaje

Partner verejného sektora

EKOSTAV a.s.

00681245

Akciová spoločnosť

Moldavská cesta 10, 040 11 Košice - mestská časť Juh, Slovenská republika

01.02.2017

Nie je

10456

Oprávnená osoba

JUDr. Martina Stavrovská, advokátka s.r.o.

47256486

Moldavská 10/B, 04011 Košice - mestská časť Západ, Slovenská republika

Koneční užívatelia výhod

Verejní funkcionári v riadiacej štruktúre

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Oznámenie o overení konečných užívateľoch výhod

01.02.2022

01.02.2022

k 31. decembru kalendárneho roku

Udelené pokuty

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Kvalifikovaný podnet

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

03.07.2022

04.07.2022