Register partnerov verejného sektora

Aktuálne údaje

Partner verejného sektora

Východoslovenská distribučná, a.s.

36599361

Akciová spoločnosť

Mlynská 31, 042 91 Košice, Slovenská republika

01.02.2017

Nie je

10454

Oprávnená osoba

Kinstellar, s. r. o.

35873833

Hviezdoslavovo nám. 13, 811 02 Bratislava - mestská časť Staré Mesto, Slovenská republika

Koneční užívatelia výhod

Verejní funkcionári v riadiacej štruktúre

Meno a priezvisko
MUDr. Renáta Lenártová PhD.
Peter Melniček
Tomáš Bucsko
Ing. Juraj Slafkovský
Ing. Peter Želinský
Ing. Richard Tušan
Ing. Viliam Titka

Oznámenie o overení konečných užívateľoch výhod

02.07.2020

30.06.2020

iný dôvod

Udelené pokuty

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Kvalifikovaný podnet

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

05.08.2020

05.08.2020