Register partnerov verejného sektora

Aktuálne údaje

Partner verejného sektora

ENERGYCO, s.r.o.

36194824

Spoločnosť s ručením obmedzeným

M.R. Štefánika 13, 04801 Rožňava, Slovenská republika

01.02.2017

Nie je

10449

Oprávnená osoba

IURISTICO s. r. o.

36588041

Cimborkova 13, 04001 Košice - mestská časť Sever, Slovenská republika

Koneční užívatelia výhod

Verejní funkcionári v riadiacej štruktúre

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Oznámenie o overení konečných užívateľoch výhod

13.07.2021

30.06.2021

iný dôvod

Udelené pokuty

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Kvalifikovaný podnet

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

24.07.2021

25.07.2021