Register partnerov verejného sektora

Aktuálne údaje

Partner verejného sektora

EUROVIA SK, a.s.

31651518

Akciová spoločnosť

Osloboditeľov 66, 04017 Košice, Slovenská republika

01.02.2017

Nie je

10438

Oprávnená osoba

LALINSKÝ ADVOKÁT s.r.o.

47253096

Kálov 653/23-2, 010 01 Žilina, Slovenská republika

Koneční užívatelia výhod

Verejní funkcionári v riadiacej štruktúre

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Oznámenie o overení konečných užívateľoch výhod

12.01.2021

12.01.2021

k 31. decembru kalendárneho roku

Udelené pokuty

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Kvalifikovaný podnet

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

05.03.2021

05.03.2021