Register partnerov verejného sektora

Aktuálne údaje

Partner verejného sektora

TEAM AGRO, s.r.o.

44828659

Spoločnosť s ručením obmedzeným

Komárňanská cesta 21, 94002 Nové Zámky, Slovenská republika

01.02.2017

Nie je

10437

Oprávnená osoba

Koneční užívatelia výhod

Verejní funkcionári v riadiacej štruktúre

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Oznámenie o overení konečných užívateľoch výhod

17.01.2020

17.01.2020

k 31. decembru kalendárneho roku

Udelené pokuty

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Kvalifikovaný podnet

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

20.10.2021

20.10.2021