Register partnerov verejného sektora

Aktuálne údaje

Partner verejného sektora

CBC Slovakia s.r.o.

44773293

Spoločnosť s ručením obmedzeným

Nové Záhrady I/9, 82105 Bratislava - mestská časť Ružinov, Slovenská republika

01.02.2017

Nie je

10433

Oprávnená osoba

hbr advokáti s. r. o.

47239310

Štefánikova 0/15, 81105 Bratislava - mestská časť Staré Mesto, Slovenská republika

Koneční užívatelia výhod

Verejní funkcionári v riadiacej štruktúre

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Oznámenie o overení konečných užívateľoch výhod

24.02.2021

24.02.2021

k 31. decembru kalendárneho roku

Udelené pokuty

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Kvalifikovaný podnet

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

20.10.2021

20.10.2021