Register partnerov verejného sektora

Aktuálne údaje

Partner verejného sektora

Dopravná signalizácia SW a. s.

34097139

Akciová spoločnosť

Cukrovarská 186, 92601 Sereď, Slovenská republika

01.02.2017

Nie je

1038

Oprávnená osoba

KRION Partners s. r. o.

36858617

Palisády 50, 81106 Bratislava - mestská časť Staré Mesto, Slovenská republika

Koneční užívatelia výhod

Verejní funkcionári v riadiacej štruktúre

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Oznámenie o overení konečných užívateľoch výhod

28.02.2020

28.02.2020

k 31. decembru kalendárneho roku

Udelené pokuty

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Kvalifikovaný podnet

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

02.06.2020

02.06.2020