Register partnerov verejného sektora

Aktuálne údaje

Partner verejného sektora

Slovenská autobusová doprava Zvolen, akciová spoločnosť

36054666

Akciová spoločnosť

Balkán 53, 96095 Zvolen, Slovenská republika

01.02.2017

Nie je

10378

Oprávnená osoba

JUDr. Štefan Demian

35647311

Boženy Němcovej 14, 97701 Brezno, Slovenská republika

Koneční užívatelia výhod

Verejní funkcionári v riadiacej štruktúre

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Oznámenie o overení konečných užívateľoch výhod

02.02.2021

02.02.2021

k 31. decembru kalendárneho roku

Udelené pokuty

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Kvalifikovaný podnet

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

20.10.2021

20.10.2021