Register partnerov verejného sektora

Aktuálne údaje

Partner verejného sektora

Skanska SK a.s.

31611788

Akciová spoločnosť

Krajná 29, 82104 Bratislava, Slovenská republika

01.02.2017

Nie je

10361

Oprávnená osoba

Advokátska kancelária Paul Q, s. r. o.

35906464

Karadžičova 2, 811 09 Bratislava - mestská časť Staré Mesto, Slovenská republika

Koneční užívatelia výhod

Verejní funkcionári v riadiacej štruktúre

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Oznámenie o overení konečných užívateľoch výhod

01.07.2020

30.06.2020

iný dôvod

Udelené pokuty

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Kvalifikovaný podnet

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

15.07.2020

15.07.2020