Register partnerov verejného sektora

Aktuálne údaje

Partner verejného sektora

Dopravný podnik mesta Banská Bystrica, a.s.

36016411

Akciová spoločnosť

Kremnička 53, 97405 Banská Bystrica, Slovenská republika

01.02.2017

Nie je

10343

Oprávnená osoba

JUDr. Štefan Demian

35647311

Boženy Němcovej 14, 97701 Brezno, Slovenská republika

Koneční užívatelia výhod

Verejní funkcionári v riadiacej štruktúre

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Oznámenie o overení konečných užívateľoch výhod

02.02.2021

02.02.2021

k 31. decembru kalendárneho roku

Udelené pokuty

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Kvalifikovaný podnet

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

19.06.2021

20.06.2021