Register partnerov verejného sektora

Aktuálne údaje

Partner verejného sektora

IXTENT Slovakia s.r.o.

36265721

Spoločnosť s ručením obmedzeným

Šulekova 2, 81106 Bratislava, Slovenská republika

01.02.2017

Nie je

10340

Oprávnená osoba

NIELSEN MEINL, s. r. o.

47234814

Seberíniho 9, 821 03 Bratislava - mestská časť Ružinov, Slovenská republika

Koneční užívatelia výhod

Verejní funkcionári v riadiacej štruktúre

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Oznámenie o overení konečných užívateľoch výhod

19.01.2021

18.01.2021

k 31. decembru kalendárneho roku

Udelené pokuty

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Kvalifikovaný podnet

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

20.10.2021

20.10.2021