Register partnerov verejného sektora

Aktuálne údaje

Partner verejného sektora

tnTEL, s.r.o.

36319449

Spoločnosť s ručením obmedzeným

Bratislavská 614, 91105 Trenčín, Slovenská republika

01.02.2017

Nie je

10288

Oprávnená osoba

poruban advokáti s. r. o.

50818473

Jilemnického 2/532, 91101 Trenčín, Slovenská republika

Koneční užívatelia výhod

Verejní funkcionári v riadiacej štruktúre

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Oznámenie o overení konečných užívateľoch výhod

12.01.2021

31.12.2020

k 31. decembru kalendárneho roku

Udelené pokuty

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Kvalifikovaný podnet

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

24.09.2021

25.09.2021