Register partnerov verejného sektora

Aktuálne údaje

Partner verejného sektora

MAZAD s. r. o.

44894147

Spoločnosť s ručením obmedzeným

212, 08212 Podhorany (Okres Nitra), Slovenská republika

01.02.2017

Nie je

10253

Oprávnená osoba

RIBÁR & PARTNERS, s.r.o.

53191030

Halenárska 18A, 91701 Trnava, Slovenská republika

Koneční užívatelia výhod

Verejní funkcionári v riadiacej štruktúre

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Oznámenie o overení konečných užívateľoch výhod

29.01.2022

28.01.2022

k 31. decembru kalendárneho roku

Udelené pokuty

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Kvalifikovaný podnet

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

03.07.2022

04.07.2022