Register partnerov verejného sektora

Aktuálne údaje

Partner verejného sektora

ZSE Energia, a.s.

36677281

Akciová spoločnosť

Čulenova 6, 81647 Bratislava - mestská časť Staré Mesto, Slovenská republika

01.02.2017

Nie je

10196

Oprávnená osoba

RUŽIČKA AND PARTNERS s. r. o.

36863360

Vysoká 2/B, 81106 Bratislava - mestská časť Staré Mesto, Slovenská republika

Koneční užívatelia výhod

Verejní funkcionári v riadiacej štruktúre

Meno a priezvisko
Ing. Ladislav Ješík
Ing. Peter Hanulík
Ing. Martin Pleva
Mgr. Tomáš Pavlíček
Mgr. Helena Halászová
Ing. Peter Pacek
Ing. Miroslav Recký

Oznámenie o overení konečných užívateľoch výhod

01.07.2020

30.06.2020

iný dôvod

Udelené pokuty

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Kvalifikovaný podnet

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

22.10.2020

23.10.2020